Jak mogę usunąć przedmiot?

W przeciwieństwie do zaznaczonych przedmiotów, usunięte przedmioty są trwale usuwane z listy i nie są uwzględniane w całkowitym koszcie wyświetlanym na dolnym pasku Twojej listy. Możesz usunąć pojedynczy przedmiot, wiele przedmiotów lub wszystkie zaznaczone przedmioty z listy.

Usuń pojedynczy element z listy

Android
iOS
  1. Dotknij listy z przedmiotami, które chcesz edytować
  2. Przesuń palec w lewo po przedmiocie, który chcesz usunąć
  3. Kliknij
  1. Dotknij listy z przedmiotami, które chcesz edytować
  2. Przesuń palec w lewo po przedmiocie, który chcesz usuną
  3. Kliknij

Jeśli usuniesz produkt z listy, usuniesz również wszystkie powiązane z nim dane (notatki, zdjęcia itp.). Po dodaniu przedmiotu ponownie te dane nie będą dostępne.

Usuń wiele przedmiotów z listy

Android
iOS
  1. Kliknij na listę z przedmiotami, które chcesz edytować
  2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przedmiotów, które chcesz usunąć, aż zostanie podświetlony
  3. Naciśnij na pozostałe przedmioty, które chcesz usunąć
  4. Kliknij “Usuń” na dolnym pasku

 

Ta opcja jest obecnie niedostępna w systemie iOS.

Jeśli chcesz szybko usunąć wszystkie zaznaczone przedmioty, dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu, a następnie dotknij „Usuń kupione przedmioty”.