Jak posortować listy zakupów?

Sortujemy domyślnie Twoje listy zakupów w kolejności, w jakiej zostały utworzone – od najnowszych do najstarszych, ale możesz ręcznie zmieniać ich kolejność w dowolnym momencie, aby lepiej zorganizować swój widok.

Posortuj listy zakupów

Android
iOS
  1. W głównym widoku naciśnij i przytrzymaj listę, którą chcesz przenieść
  2. Przeciągnij listę, aby zmienić jej położenie.

.

  1. W głównym widoku naciśnij i przytrzymaj listę, którą chcesz przenieść
  2. Przeciągnij listę, aby zmienić jej położenie.