Przekopiuj produkty do nowej listy

70% produktów na Twoich cotygodniowych listach zakupowych jest takie samo. Kopiowanie konkretnych przedmiotów lub całych list jest najszybszym sposobem na stworzenie następnej listy.

Ile list mogę stworzyć? 

Ogranicza Cię tylko własna wyobraźnia. Swobodnie twórz tyle list, ile potrzebujesz, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany, czy nie.

Skopiuj produkty z jednej listy do drugiej

Android
iOS
  1. Otwórz listę z przedmiotami, które chcesz skopiować do innej listy.
  2. Naciśnij i przytrzymaj pierwszy przedmiot, który chcesz skopiować
  3. Naciśnij na każdy inny przedmiot, który chcesz skopiować
  4. Naciśnij „Kopiuj”
  5. Wybierz listę, na którą trafią skopiowane przedmioty lub utwórz nową listę.

..

Ta opcja jest obecnie niedostępna w systemie iOS.